NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

ISSINUOMOK.LT VEIKLA IR VEIKLOS TAISYKLĖS

MOKAMOS PASLAUGOS

SKELBIMŲ TURINYS, FORMA, TALPINIMO IR BENDRO ELGESIO TAISYKLĖS

TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO PASEKMĖS

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

DUOMENŲ APSAUGA

AUTORINĖS TEISĖS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Issinuomok.lt veikla ir veiklos Taisyklės

 1. Issinuomok.lt veikla yra vykdoma UAB „INAMUS“ (juridinio asmens kodas – 302561056, PVM mokėtojo kodas – LT100005750314, registruotos buveinės adresas – Pramonės g. 14, Vaidotų k., LT-14149 Vilniaus r., Lietuva, el. paštas – info@issinuomok.lt) (toliau – Issinuomok.lt).
 2. Šis dokumentas yra sutartis tarp interneto svetainės Issinuomok.lt (toliau – Svetainė) ir Jūsų (toliau – Vartotojas), nustatanti bet kokių veiksmų atlikimą Svetainėje: skelbimų talpinimo ir peržiūros sąlygas (toliau – Taisyklės), taisykles, veiklos dalyvių teises, pareigas ir atsakomybes.
 3. Issinuomok.lt veikla yra nuomos objektų ir/ar paslaugų Skelbimų, skirtų skelbti ir peržiūrėti, talpinimo internete suteikimas. Issinuomok.lt Vartotojas yra fizinis ir/ar juridinis asmuo, naudodamasis Svetaine, joje skaitantis skelbiamą informaciją, skelbiantis Skelbimus, pateikiantis informaciją ir/ar duomenis, siunčiantis, gaunantis ir/ar bet kokiu kitu būdu besidalinantis informacija, tuo neapsiribojant.
 4. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklių sąlygomis bei reikalavimais, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja jų laikytis. Vartotojui nesutikus besąlygiškai ir neatšaukiamai laikytis Taisyklėse pateiktų nuostatų ir įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Issinuomok.lt Paslaugomis ir/ar Svetaine. Šiame dokumente pateiktos Taisyklės yra privalomos visiems Issinuomok.lt  vartotojams.
 5. Be šių Taisyklių santykius tarp Issinuomok.lt ir Vartotojo reguliuoja Lietuvos Respublikos taikomos teisės aktų nuostatos.
 6. Jeigu dėl kokios nors priežasties kuri nors iš šiame sąraše esančių Taisyklių nuostatų tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia ir/ar prieštarauja įstatymams, tai nereiškia, kad tokiomis tampa kitos šio dokumento Taisyklės ir nuostatos.
 7. Siekdama palengvinti ir nuolat gerinti naudojimąsi Svetaine, Issinuomok.lt pasilieka teisę vienašališkai pakeisti/atnaujinti šias Taisykles bet kuriuo metu be jokio išankstinio perspėjimo.

2. Mokamos paslaugos

 1. Issinuomok.lt Vartotojas gali užsisakyti paslaugas už užmokestį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamų paslaugų įkainiai pateikiami Skelbimų kūrimo aplinkoje. Issinuomok.lt pasilieka teisę keisti Svetainėje teikiamų paslaugų įkainius, jų apmokėjimo tvarką, apmokestinti nemokamas paslaugas be išankstinio perspėjimo.
 2. Issinuomok.lt Vartotojas žino ir sutinka, kad Mokamos paslaugos jam bus suteiktos tik po to, kai Vartotojas sumokės Issinuomok.lt už Mokamas paslaugas nustatyta tvarka.
 3. Užmokestis už Mokamas paslaugas, kurios buvo panaikintos dėl to, kad Vartotojas pažeidė šioje sutartyje pateiktas Taisykles, yra negrąžinamas.
 4. Atliekant techninius Svetainės atnaujinimo darbus Issinuomok.lt pasilieka teisę apriboti ir/ar sustabdyti Mokamų paslaugų teikimą. Issinuomok.lt įsipareigoja neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų teikimą už tą laikotarpį, kurio metu Mokamos paslaugos Svetainėje laikinai nebuvo teikiamos.

3. Skelbimų turinys, forma, talpinimo ir bendro elgesio Taisyklės

 1. Issinuomok.lt duomenų bazėje galima skelbti Skelbimus, atitinkančius Svetainėje pateiktas Skelbimų skiltis pagal tematiką (toliau – Subkategorijos). Jei Vartotojo įkeltas Skelbimas neatitinka Subkategorijos, kurioje yra įkeltas, Issinuomok.lt gali Skelbimą ištrinti arba keisti jo įkėlimo vietą.
 2. Kai kurios Svetainėje esančios Subategorijos yra tematiškai susijusios (pvz.: „Transportas – limuzinų nuoma“ ir „Vestuvėms – transportas – limuzinų nuoma“ ir kt.).  Vartotojui įkėlus Skelbimą vienoje tokių Subkategorijų, Skelbimas automatiškai bus rodomas ir kitoje, tematiškai susietoje Subkategorijoje. Apie tai, kurių Subkategorijų Skelbimai bus rodomi keliose Subkategorijose, Vartotojas gali sužinoti „Dažnai užduodamuose klausimuose“ (D.U.K).
 3. Vartotojas įsipareigoja, kad dalyvaudamas bet kokioje Issinuomok.lt veikloje, turėtų visus įgaliojimus ir teises vykdyti veiklą.
 4. Vartotojas sutinka, kad naudodamasis Svetaine tik jis pats, o ne Issinuomok.lt yra atsakingas už visą Svetainėje gaunamą, siunčiamą ar bet kuriais kitais būdais perduodamą turinį (toliau – Turinys). Turinys suprantamas kaip Skelbimas ir/ar bet kokia kita informacija, duomenys, duomenų bazės, tekstas, simboliai, nuotraukos, video medžiaga, dokumentai, bet tuo neapsiribojant.
 5. Vartotojas įsipareigoja laikytis ir nepažeisti bendro elgesio, moralės normų, laikytis visų teisės aktų reikalavimų.
 6. Draudžiama bet kokia forma Svetainėje skleisti bet kokią teisės aktų draudžiamą ar ribojamą, asmens teises pažeidžiančią melagingą, šmeižikišką, diskriminacinę, grasinančią, pornografinio turinio, kurstančią etninę, rasinę, religinę, tautinę neapykantą, ar neapykantą dėl religijos neišpažinimo, ar bet kokią tikrovės neatitinkančią informaciją.
 7. Draudžiama Svetainėje skelbiamame Skelbime rašyti beprasmius žodžius ir/ar simbolius.
 8. Draudžiama Svetainėje skelbiamame Skelbime nurodyti nuomos objektų ir/ar paslaugų kainą, kuri neatitinka realios rinkos kainos (pvz.: Nuomojamas 3 kambarių butas Vilniaus centre nuo 1 Eur).
 9. Draudžiama skelbti abstraktaus Turinio Skelbimus, (pvz.: Nuomoju Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje nuo 1 Eur.)
 10. Draudžiama bet kokia forma skelbti informaciją, susijusią su Issinuomok.lt tiesioginiais ar netiesioginiais konkuruojančiais trečiaisiais asmenimis, jų teikiamomis paslaugomis ir/ar nuomos objektais.
 11. Vartotojas įsipareigoja, kad Skelbime paskelbtoje nuotraukoje atsispindėtų Skelbimo tekste aprašytas nuomojamas objektas ir/ar paslauga. Pagrindinėje Skelbimo nuotraukoje turi matytis visas nuomojamas objektas, kitose nuotraukose gali būti pristatomos papildomos nuomojamo objekto ypatybės. Išimtis daroma paslaugas reklamuojantiems Skelbimams. Juose gali būti pavaizduotos Vartotojo, siūlančio paslaugas, logotipo nuotraukos.
 12. Vartotojas Svetainėje skelbdamas bet kokias nuotraukas patvirtina, kad turi visas teises naudoti nuotraukas, o jų naudojimas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.
 13. Draudžiama Svetainėje kelti su pardavimais susijusius skelbimus, turinyje nurodyti vien objekto pardavimo sąlygas, kainą ir t.t. 
 14. Draudžiama naudoti Svetainę ir/ar atlikti joje kokius nors veiksmus, kurie ribotų ir/ar galėtų sukelti pavojų Issinuomok.lt veikimui, teikiamoms paslaugoms, serverio saugumui, kitų asmenų galimybėms naudotis Issinuomok.lt teikiamomis paslaugomis.
 15. Draudžiama Svetainėje skelbti daugiau nei vieną to paties turinio skelbimą (su tuo pačiu tekstu ir/ar nuotraukomis). Pažeidus šią taisyklę, Issinuomok.lt pasilieka teisę trinti tokius skelbimus.
 16. Draudžiama skelbti Skelbimus, susijusius su toliau nurodytų draudžiamų objektų nuoma ir/ar teikiamomis paslaugomis:  
 • pornografinio turinio medžiagą;
 • medžiagą kurstančią etninę, rasinę, religinę, tautinę neapykantą, neapykantą dėl religijos neišpažinimo, tuo neapsiribojant;
 • trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;
 • autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;
 • pavojingas medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai;
 • narkotines ir psichotropines medžiagas, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;
 • žmogaus arba gyvūnų organus;
 • pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą;
 • programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas;
 • programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą, įskaitant:
  • kompiuterio virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą;
  • programinę įrangą ir įrenginius leidžiančius rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją jam nežinant;
  • stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių, kietųjų diskų bei kitų atminties laikmenų ir automobilinių radijo imtuvų blokavimui bei slaptažodžių šalinimui skirtą programinę įrangą ir įrenginius, taip pat su blokavimu bei blokavimo šalinimu susijusią informaciją, instrukcijas bei paslaugas;
  • programinę įrangą nuskaitančią elektroninio pašto adresus tinklapiuose bei įgalinančią vykdyti masinį pranešimų siuntimą interneto portalų bei momentinių žinučių ir pokalbių internetu naudotojams ir pan., negavus jų sutikimo;
  • serijos numerius parduodamus atskirai be originalios programinės įrangos;
  • instrukcijas bei tinklapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija:
   • leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą;
   • pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta;
   • leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą;
 • nemokamų interneto portalų paskyras, įskaitant: 
  • momentinių žinučių ir pokalbių internetu paskyras (pvz. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
  • nemokamo elektroninio pašto paskyras (elektroninio pašto adresus);
  • nemokamuose interneto portaluose sukurtas paskyras bei kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;
  • partnerystės ir lojalumo programų paskyras bei su minėtomis programomis susijusiais paslaugas;
  • asmens duomenis arba elektroninio pašto adresų sąrašus;
  • išankstinio apmokėjimo korteles;
 • paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis; 
 • biržos investicijų sistemas, loterijų ir lažybų sistemas bei paslaugas susijusias su dalyvavimu loterijose bei lažybose, išskyrus oficialius knygos formatu išleistus leidinius, kuriems suteiktas ISBN numeris;
 • žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos;
 • ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus;
 • registracijos liudijimus ir korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos;
 • el. pašto paslaugas: t. y. masinio elektroninio susirašinėjimo aptarnavimo paslaugas;
 • paslaugas ir medžiagą, skatinančias siųsti papildomai apmokestintas trumpąsias žinutes (vadinamasis „SMS Premium“);
 • uždarbį internetu partnerystės sistemose (pvz. darbą spaudinėjant nuorodas);
 • kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;
 • taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

15. Pažymėtina, kad draudžiamų nuomos objektų ar teikiamų paslaugų sąrašas nėra galutinis, todėl Vartotojas siūlydamas nuomai ar norėdamas išsinuomoti nuomos objektus ir/ar paslaugas, kai nuomos veikla ar paslaugų teikimas gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, veikia savo atsakomybe, Isinuomok.lt jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių Skelbimų Turinį.

16. Sutikdamas su šiame sąraše esančiomis Taisyklėmis, Vartotojas patvirtina, kad jis suteikia Issinuomok.lt teisę siųsti Vartotojui informacinius pranešimus ir/ar komercinius paslaugų pasiūlymus. Vartotojas visuomet turi teisę atsisakyti gauti pasiūlymus, informuodamas Issinuomok.lt būdu, nurodytu gaunamuose pasiūlymuose.

17. Vartotojas sutinka, kad Issinuomok.lt turi teisę savo nuožiūra tikrinti Vartotojo perduodamą ar gaunamą Turinį, tam kad rastų, trintų ar redaguotų Issinuomok.lt Taisykles, nuostatas ir įsipareigojimus pažeidžiantį turinį.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės

 1. Issinuomok.lt ištrina, deaktyvuoja ir/ar perkelia į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą Skelbimus, jeigu jie neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų.
 2. Issinuomok.lt pasilieka teisę be atskiro įspėjimo atlikti minimalius Skelbimų redagavimo darbus (pvz.: ištaisyti gramatines klaidas skelbime).
 3. Jei Vartotojas ne pirmą kartą pažeidžia šiame sąraše numatytas Taisykles, Issinuomok.lt turi teisę be įspėjimo blokuoti Svetaine besinaudojantį Vartotoją ir/ar uždrausti jam dalyvauti bet kokioje tolimesnėje Svetainės veikloje neribotą laiką.

5. Atsakomybės apribojimas

 1. Issinuomok.lt atsako tik už Taisyklių reikalavimus atitinkantį techninį informacijos skelbimą Svetainėje.
 2. Issinuomok.lt jokiais būdais neatsako už Svetainės Vartotojų skelbiamos informacijos Turinį, nuomos objektų naudojimo ir/ar paslaugų teikimo sąlygas.
 3. Issinuomok.lt niekada nebus atstovas, agentas, įgaliotas asmuo ar tarpininkas bet kokiuose su nuomos objektais ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų.
 4. Issinuomok.lt neatsako už tai, kaip Svetainės veikloje dalyvaujantys Vartotojai rekomenduoja ir dalinasi informacija apie Svetainėje esančius Skelbimus. Dalindamasis ar rekomenduodamas Skelbimą Vartotojas užtikrina, kad dalinsis Svetainės informacija tik su interesantais, kuriuos pažįsta ir/ar turi jų sutikimą gauti informaciją. Issinuomok.lt jokiais būdais neatsako už Vartotojų  siunčiamų bet kokių el. laiškų ir/ar žinučių, pranešimų socialiniuose tinkluose turinį.
 5. Issinuomok.lt neatsako už Svetainės veiklos dalyviams ir/ar tretiesiems asmenims kilusius trikdžius ar nuostolius, kurių Issinuomok.lt negali kontroliuoti.
 6. Užmokestis už Mokamas paslaugas, kurios buvo panaikintos dėl to, kad Vartotojas pažeidė šioje sutartyje pateiktas taisykles, yra negrąžinamas.
 7. Issinuomok.lt neatsako už bet kokią nepilnamečių veiklą svetainėje.

6. Duomenų apsauga

 1. Tapdamas Issinuomok.lt veiklos dalyviu ir sutikdamas su šiame sąraše esančiomis Taisyklėmis, Vartotojas suteikia Issinuomok.lt teisę tvarkyti Vartotojo asmens duomenis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 2. Issinuomok.lt Vartotojas įsipareigoja, kad Skelbime skelbiama išsami informacija apie save, pvz.: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir/ar bet kokie kiti identifikavimo bei kontaktiniai duomenys yra teisingi ir priklauso Vartotojui.
 3. Tapdamas Issinuomok.lt veiklos dalyviu ir sutikdamas su šiame sąraše esančiomis Taisyklėmis, Vartotojas sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi Issinuomok.lt duomenų bazėje visą laiką, kol Vartotojo paskyra yra aktyvi ir 2 metus po to, kai Vartotojas panaikina savo paskyrą.
 4. Tapdamas Issinuomok.lt veiklos dalyviu ir sutikdamas su šiame sąraše esančiomis Taisyklėmis, Vartotojas sutinka, kad jo IP adresas, prisijungimo prie sistemos data ir laikas būtų registruojami Issinuomok.lt duomenų bazėje.

7. Autorinės teisės

 1. Issinuomok.lt intelektinės nuosavybės teisės į Issinuomok.lt ir visą Svetainės turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Issinuomok.lt arba Issinuomok.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
 2. Bet kokie trečiųjų asmenų atliekami veiksmai, įskaitant Svetainės turinio pakeitimą, informacijos apdorojimą bet kokia forma, kopijavimą, duomenų saugojimą, kaupimą, informacijos padarymą viešai prieinama ar platinama, tuo neapsiribojant, be išankstinio raštiško Issinuomok.lt leidimo yra autorinių teisių pažeidimas, Issinuomok.lt Svetainės turinio atžvilgiu. Šis apribojimas netaikomas Svetainės vartotojų Skelbimams.
 3. Visi Svetainėje pateikiami prekių ženklai priklauso Issinuomok.lt arba Issinuomok.lt juos teisėtai naudoja. Išimtis daroma prekių ženklams, kuriuos Svetainėje skelbia Issinuomok.lt Vartotojai.
 4. Naudodamasis ar bet kokia kita forma dalindamasis ir darydamas Svetainės Turinį viešu, Vartotojas neribotam laikui neatlygintinai suteikia Issinuomok.lt visas turtines autorių teises, kurios skirtos šiose Taisyklėse pateiktoms pareigoms, teisėms ir įsipareigojimams įgyvendinti.

8. Baigiamosios nuostatos

 • Šio dokumento Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Taisyklės kiekvieno konkretaus Vartotojo atžvilgiu įsigaliojaVartotojui patvirtinus, kad yra su jomis susipažinęs ir sutinka nustatyta tvarka jų laikytis visą santykių tarp Vartotojo ir Issinuomok.lt laiką.
 • Dėl šių taisyklių iškilę nesutarimai tarp Vartotojo ir Issinuomok.lt sprendžiami derybų keliu. Abiems šalims nesusitarus derybų keliu, nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Šios taisyklės yra skelbiamos nuo tinklapio sukūrimo dienos ir paskutinį kartą keistos 2016-03-18.
 • Siekiant palengvinti ir nuolat gerinti naudojimąsi Svetaine, Issinuomok.lt pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti ir/ar redaguoti Taisykles.